OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:

Ing. Martin Stanko

Lužická 1018/9

470 06 Česká Lípa

IČO:  05357438

tel: +420 774 287 770

Zákazník:

Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.

Při registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

Objednávka

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. V případě, že si svoji objednávku zákazník nepřevezme, bude mu účtována náhrada vzniklých výdajů (poštovné a balné) + případné škody na zboží vzniklé dlouhodobým pobytem (zejména rostlin) ve tmě balíku.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena zprávou na e-mail ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nebo nějaké chybějící či nepřesné údaje.

Dodací podmínky:

PLATBA VŽDY PŘEDEM PO VYZVÁNÍ

Bankovní spojení: 276282141/0300 nebo 189647325/0300 VS: je číslo Vaší objednávky. JEN CZK PLATBY!!!

My account for € payments
IBAN: SK87 7500 0000 0040 2101 3394  all the numbers together

BIC: CEKOSKBX Bank: CSOB Slovak Republic

Zboží expedujeme obratem po připsání platby na náš účet.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. ., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době. V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné uplatnit reklamační postup dopravce.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

Kupující si je vědom,že u produktů rostlinného materiálu,který byl použit při výsadbě lze těžko určit subjekt,který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace. Kupující je povinnen osobně produkty po převzetí překontrolovat.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s kopií záručního listu, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nesprávným používáním zboží, nebo péčí o něj
  • vada byla způsobena působením vyšší moci

A něco za mě:: všichni by se měli rozumně zamyslet nad tím,že stromek nebo jiné rostliny jsou především živé organismy a dá se opravdu velice těžko říct,proč tři rostou a čtvrtý ne -byť se mu dostává stejné péče (je to jako bysme chtěli znát odpověď, proč tři členové rodiny jsou zdraví a čtvrtý "chytne" chřipku) Takže reklamovat ano, ale s rozumem. Ing. Martin Stanko

Povinné informace ÚKZÚZ

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, čl. 45, 55, 65, 81 platného od 14.12.2019 zde uvádíme odkaz: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html kde naleznete všechny potřebné informace související s dovozem a vývozem rostlin v rámci EU.

Firma Ing. Martin Stanko, eshop Netradiční ovoce, je řádně registrována pro rostlinolékařské účely, a to bez výjimky.

 

 

                                                                                                                                                                                                             

Kontakt

Specializovaný eshop Netradiční ovoce Ing. Martin Stanko
Lužická 1018/9
Česká Lípa
47006

774287770 netradicniovoce@gmail.com IČO: 05357438
plátce DPH